KIHNU KÖRDID EILE JA TÄNA. SEMIOOTILINE ESEMEUURIMUS

Avalikkusele peamiselt kindakunstnikuna tuntud autor toob lugejateni oma akadeemilise huvi – riietuse tähenduslikkuse – temaatika. Raamat Kihnu rahvariideseelikutest ehk körtidest põhineb Tartu Ülikoolis semiootika osakonnas 2008.a kaitstud ja samal aastal ka Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilaste teadustööde  konkursil teadusauhinna saanud magistritööl, olles läbinud värskendus- ja toimetuskuuri. Teose muudab tähelepanuväärseks rikkalik etnograafilistelt välitöödelt kogutud materjal ning sissevaade riietuse uurimise meetoditesse. Uurimus ühendab kaht teadusharu – etnoloogiat ja semiootikat –, koondudes ühise mõiste etnosemiootika nime alla.

Kihnu saar on võrreldes muu Eestiga eriline paik. Veel praegugi kannavad sealsed vanema põlvkonna naised igapäevaselt rahvariideid, mille tähtsamaiks komponendiks on villane triibuline kört. Raamat keskendub kördi ajaloost ning hetkeolukorrast ülevaate andmisele ning analüüsib kördi ajalooliselt väljakujunenud tähendussüsteemi.

Raamat on eesti keeles, ingliskeelse kokkuvõttega

Sarjast Studia Vernacula

143 lehekülge, 69 värvifotot

Kujundus Moonika Maidre, Kristjan Mändmaa

Toimetamine ja korrektuur Kadri Tüür

Fotod Eesti Rahva Muuseum, Kristi Jõeste, Mati Kose, Olev Mihkelmaa

Kirjastus Eesti Loomeagentuur

Trükikoda Pakett

Toetajad: Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital

ISBN 978-9985-9964-4-7

ISSN 1736-8138