Ühine teistsugusus: artikleid ja esseid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 60. aastapäevaks.


TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Tartu Nefa Rühma koostööprojekti tulemusena on TÜ VKA juubeliks valminud kogumik "Ühine teistsugusus: artikleid ja esseid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 60. aastapäevaks". Raamat põhineb 2011. aastal TÜ VKA (ja selle institutsionaalsete eellaste) pärimuse kogumiseks korraldatud välitööde materjalidel. Artiklites ja esseedes leiavad käsitlemist välitöödest ja asutuse folkloorist inspireeritud teemad: TÜ VKA identiteediloome, rahvakalender, õppejõud, ühikaelu ning kooli roll nõukogudeaegses õpetustöös. Lisaks saab ülevaate välitööde läbiviimise korralduslikust poolest ning välitööliste "väljal" omandatud kogemustest ja muljetest. Artiklite ja esseede autoriteks on Tartu Nefa Rühma liikmed ja TÜ VKA tudengid. Kogumiku eesmärgiks on täita kas või mõningal määral senist tühimikku tudengipärimuse valdkonna põhjalikumal analüüsimisel eesti folkloristikas. 

Projekti toetas Tartu Ülikool, väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital.

Raamat on eesti keeles

206 lehekülge, 

Koostajad: Katre Koppel ja Liis Reha

Toimetajad: Liis Reha, Katre Koppel, Astrid Tuisk, Paavo Kroon, Kaija Rumm, Ave Taavet

Keeletoimetaja: Kadri Villem

Kujundus: Kristjan Mändmaa

Küljendus: Moonika Maidre

Levitaja: OÜ Eesti Loomeagentuur

Trükikoda Print Best Trükikoda

ISBN 978-9985-4-0697-7

Autoriõigused: 

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 2012

MTÜ Tartu Nefa Rühm 2012

Autorid 2012